A “PERFORMING NEW LIVES” című Erasmus+ projekt az európai börtönökben már bevált színházi tapasztalatok cseréjéről és megosztásáról szól. A projekt partnerek: Teatro del Norte (Spanyolország koordinátor), Teatro Nucleo (Olaszország), Zone3 (Németország), Üres Tér (Magyarország) .
A projekt egyik kiemelt célja egy közös módszertan megírása. Ennek keretében egy összegző eszköztárat készítünk a börtönszínházi módszerekről és technikákról. Bár a börtönszínház meglehetősen elterjedt, kevés a konkrét szakirodalom, különösen a börtönökben játszott színházról, ezért meggyőződésünk, hogy ezzel a munkával egy hasznos szöveget fogunk nyújtani az európai szakembereknek.
Fontos megjegyezni, hogy a börtönökben miközben a visszaesés mértéke 70% körüli, a professzionális színházi programokon rendszeresen résztvevő elítéltek visszaesési aránya kevesebb, mint 15%.
“2018-ban 643 000 fogvatartott volt az európai börtönökben. Legtöbben alacsony képzettséggel rendelkeznek. Az oktatásnak a börtönökben alapvető a szerepe a rehabilitáció terén és a visszaesés megelőzését illetően” (ec.europa.eu/__/crimestatistics).

A börtön az egyik legnehezebb környezet az oktatási projektekkel való beavatkozásra, vagy a börtönök által teremtett légkör miatt vagy a börtönlakók nagy részét meghatározó adottságok miatt: alacsony iskolai végzettség, társadalmi-gazdasági bizonytalanság, marginalitás.
A jelen projektből profitálnak a partnerek oktatói és tanoncai, a fogvatartottak (közvetve kb. 3000 fő), a börtönszemélyzet és az egész társadalom, hiszen a foglalkozások révén az elítéltek jobban felkészülnek majd a szabadulás utáni életformára, illetve a megbélyegzés elleni küzdelemre, ami a befogadás alapvető feltétele. A projekt tükrözi az Erasmus+ program célkitűzéseit, a méltányosság és a befogadás előmozdítása tekintetében.

Bár a fogvatartottak kultúrához való jogát elismerik, a cselekvés mégis nehézségekbe ütközik. A szakemberek, a színházi foglalkozások révén, ahol a fogvatartottakat nem az “iskolai” paraméterek alapján ítélik meg, fontos eredményeket érnek el az alapvető és transzverzális kompetenciák elsajátítása terén. A színház fejleszti az önbizalmat és az önbecsülést, illetve új gondolkodási és érzelmi forgatókönyveket kínál a résztvevőknek.

A partnerségben résztvevő színházi társulatok egyben élő iskolái is egy olyan színháznak, amelyet semmilyen akadémián nem tanítanak. Minden partner hasonló problémákkal szembesül, ahogy mindegyiküknek önálló színházi módszertant és gyakorlatot kellett kialakítania.
Projektünk célja megerősíteni az intézmények pedagógiai és operatív kapacitását, amely az Európa 2020 stratégiában kitűzött intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés céljaival áll összhangban.

A projekt keretében született módszertani kézikönyv címe: „Egy új élet kapujában”
Letölthető a projekt nyelvein ezeken a linkeken: EN  IT  SP  GER  HUN