Felnőttek

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a mai ünnepélyes aukciónkon.

Olyan reneszánszkori freskóval gazdagodik ma a város idegenforgalmi kínálata, amelyet várhatóan maga az UNESCO is a listájára fogj venni.

A kolostort, amelyben állunk először Janus Pannonius építtette 1465-ben, s az ő ötlete volt, hogy az itteni kerengőben legyen egy olyan freskó, ami a világ teremtésével és a hit individuális felfogásával  áll összefüggésben.  A freskó nagy vitákat és a Vatikán ellenzését váltotta ki, mely közrejátszott Janus politikai kudarcaiban és tragikus száműzetésében. Ennek is köszönhető, hogy a kolostort később nem vette egyetlen egyházi rend sem a birtokába.

1475-ben Beatrix Királyné felújíttatta, a munkálatokért a szintén nápolyi származású Sebastiano Caraffa volt felelős, aki ez időben egyben Hampó I. Zsigmond megyéspüspök írnoka is volt. Beatrix gyakran látogatott titokban Pécsre, ahol a püspöki nyári palota mellett ebben a kolostorban töltötte az idejét, s a festmény különleges megragadó hangulata Nápoly iránti honvágyát enyhítette.

Mikor a festményt olasz és pécsi mesterek közösen befejezték és annak egy másolata a Pápa birtokába jutott, világpolitikai botrány kerekedett, ugyanis a Pápa eretnekké akarta nyílvánítani a magyar királynét s ez a királyi pár viszályát illetve újabb török háborút is eredményezett, hiszen a királynak újabb török hadjárattal kellett bizonyítania a Vatikán iránti hűségét. Egyes feljegyzések szerint szintén ez az eset rontotta el véglegesen a királyi pár viszonyát, mely közismerten 12 évvel később szomorú következményekkel járt.

A freskót a kolostor lakói állították helyre és egészítették ki, azonban a világpolitikai precedens hullámai még ma is tartanak és a Vatikán nem nézi jó szemmel egy világi kolostor működését.

Mátyás Király halála körül felmerült újabb nyomozati eredmények pedig ma is súlyos alkotmányos kérdéseket vetnek fel.

Ezen okoknál fogva a festményt csak szigorú rendőri felügyelet mellett lehet megtekinteni és az alkotók is csak így jelenhetnek meg.

A mai aukció célja, hogy a freskó magántulajdonba kerüljön és így lezáruljanak az évszázados viták.

Az aukciót megelőzően, kérem ismerkedjünk meg az alkotókkal és restaurátotokkal!

Üres Tér

 

Hol van valódi szükség a színházra?

Hogyan segíthet kapcsolatot teremteni másokkal és magunkkal?

Az Üres Tér Színházi Egyesület 2004 óta foglalkozik a kérdéssel.
A válaszkeresés során eljutottunk iskolákba, szegregált városrészekbe, hátrányos helyzetű fiatalokhoz, felnőttekhez és a börtönbe.
Most egy beszélgetés során szeretnénk megosztani tapasztalatainkat és meghívott vendégeinkkel tovább bővíteni ismereteinket a témában valamint megvitatni: mik a kilátásai egy “hasznos színháznak”.

Várunk minden résztvevőt szeretettel május 16-án 18:00-kor
a Közös Ég Jurtában (cím: 7627 Pécs, Felsőgyükési út 31.)