Az   INTEGRART, színháznevelési programsorozatban résztvevő Kerekasztal Színházi Nevelési Központ szakmai beszámolója
a 2015. április 11-2015. december 11-ig tartó időszakra vonatkozóan

2015 tavaszán az „Üres Tér” Színházi Egyesület INTEGART, színházi nevelési programsorozat című projektje megnyerte a Norvég Civil Alap támogatását, melybe nagy örömünkre társulatunkat is bevonta partnerei közé. Az együttműködést a Kerekasztal őszinte lelkesedéssel fogadta hiszen az egyesület és a projekt célkitűzései közel állnak a társulat mindennapi munkájához.

Munkánkról röviden

Kerekasztal tárulati fotókAz 1992-ben alakult Kerekasztal Színházi Nevelési Központ Kelet-Közép-Európa első színházi nevelési társulata. Küldetésünk olyan színházi előadások megvalósítása, amelyek interaktív módon, a drámapedagógia eszköztárát is használva vetnek fel olyan társadalmi és erkölcsi kérdéseket, melyek életkortól függetlenül mindenki számára érdekesek. Előadásaink során a fiatalok nem egyszerűen nézői, hanem alkotó résztvevői a színházi eseménynek. Célunk, hogy gondolkodásra ösztönözzünk, és kérdéseket vessünk fel. Előadásaink alatt minden résztvevő véleménye, ötlete, személyes megjegyzése meghallgatásra talál és hozzáadódik a közös játékhoz. Társulatunk óvodás kortól egészen a felnőtt korig minden korcsoport számára kínál színházi nevelési programot. Előadásainkat a színházi és a színházi nevelési szakma elismert képviselőivel együttműködve, a saját, közel negyed évszázados tapasztalatunkra építve valósítjuk meg. Munkánk a különböző színházi formák és pedagógiai módszerek kölcsönhatására épül.

Valamennyi programunk témája kortárs társadalmi kérdéseket helyez gyújtópontjába, olyanokat, melyekkel nemcsak az adott korosztály, de valamennyien szembesülünk mindennapjainkban. A demokrácia-deficit, az aktivitás hiánya, a manipuláció, a közösségi és személyes félelmek, a szükségletek, az öregek helye a társadalomban stb. mind olyan problémák, melyek közös feltérképezése a résztvevőkre éppúgy hatással vannak, mint ránk, alkotókra. Éppen ezért minden egyes előadásunk egyszeri és megismételhetetlen, hiszen a résztvevők ténylegesen alakítják a történetek menetét, mely során saját értékrendjüket tesztelhetik és alakíthatják biztonságos, fiktív keretek között. Hogy ezt motiváltan tehessék, magas művészi színvonalra és hatásra törekszünk, s olyan előadások létrehozására, mely a résztvevő számára konstruktív hiányérzetet idéz elő, motiválja őt annak kitöltésére, így önmaga is alkotóvá, újraalkotóvá válik.

A Kerekasztal Színházi Nevelési Központ fontos feladatának tekinti, hogy földrajzilag is minél változatosabb nézőközönséget szólítson meg színházi nevelési előadásaival. Komoly energiákat fektetünk abba, hogy sok előadásunk legyen Budapesten kívül, hogy minél több vidéken dolgozó színházi, közművelődési szakemberrel és pedagógussal legyünk kapcsolatban. Így került sor az „Üres Tér” Színházi Egyesülettel való közös munkára is.
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy hátrányos helyzetű és kisebbségi közösségek bevonását lehetővé tevő helyeken, valamint színházi élményt egyáltalán nem kínáló térségekben is turnézzunk. Fontos számunkra, hogy a színházi élményből senki ne maradjon ki. Ennek érdekében partnereinkkel mindent megteszünk, hogy közép- és általános iskolai osztályok részére előadásainkat díjtalanul tudjuk biztosítani.

A projketben végzett feladatok 2015. április 11.-2015. december 11.

A Kerekasztal részéről az INTEGRART, színházinevelési programsorozat megvalósításának első hónapjai a projektben a társulattal kapcsolatban lévő 4 – budapesti, kaposvári, pécsi és dombóvári – általános- és középiskolákkal való egyeztetéssel teltek.

kerekasztal BVTavasszal, pécsi partnereinkhez hasonlóan, másodjára volt lehetőségünk egy büntetés végrehajtási intézménnyel együttműködésbe lépni, melynek tapasztalatait beépítettük a jelenlegi projektbe is. A Budapesti Fegyház és Börtön drogprevenciós körletén játszottuk Szélben szállók című színházi nevelési elődasunkat, amelyen a 16 fogvatartott aktívan, nyitott hozzáállással vett részt.

Most is és a programsorozat kezdetén is fontos volt számunkra, hogy minél részletesebben megismerjük a programot lebonyolító partnerünk aktuális munkáját. Ennek érdekében májusban két ütemben is ellátogattunk Pécsre, ahol megnéztük az „Üres Tér” börtön színházi előadását, amely a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben fogvatartott fiatalok aktív részvételével valósult meg. Az Alkotók – civilek és fogavatartottak együttesen – Georg Büchner: Woyzeck című drámáját dolgozták fel, használva commedia dell’arte műfajának felszabadítóeszközeit. Az előadásban használt maszkok látványosan felszabadították a fogvatartottakat, amely hozzásegítette őket szociális és kognitív kompetenciáik fejlődéséhez.

Az ősz folyamán partneriskoláinkkal való egyeztetések zajlottak, amelyből a dombóvári Illyés Gyula Gimnázium és a Dombóvári Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola két 4. és két 5. osztálya tudott részt venni.

 

Röviden az előadásról

Egy város valamikor a jövőben. Szellemváros. Az utcák néptelenek. Csupán egy kutya és egy lámpaoszlop emlékeztet a valamikori civilizációra. Nincsenek újságok. Nincs TV. Az emberek nem tudják, mit gondoljanak. Kint a szél zörgeti az ablaktáblákat. Bent mindenki egyre éhesebb, és elkezdi bedeszkázni otthonát. A szülők igyekeznek gondoskodni gyermekeikről. Kevés az élelem. Az apa bizonygatja lányának, hogy ennie kell. A lány bizonygatja apjának, hogy a képzeletbeli barátjának van szüksége élelemre. Küzdelem az élhető jövőért, a képzelet erejéért, ami képes megváltoztatni az életünket…

A Kerekasztal Színházi Nevelési Központ Mai Mesék konferenciájának nyitó programjaként mutatta be Edward Bond A széttört tál darabját. Az előadás rendezőjének az egyik legrégebbi és nemzetközi szinten legelismertebb angliai színházi nevelési társulat, a Big Brum Theatre in Education Company művészeti vezetőjét Chris Coopert hívtuk.

Edward Bond korunk egyik legizgalmasabb és legösszetettebb drámaírója, színházi gondolkodója. Az utóbbi időben elsősorban fiatalok számára ír. Színháza azt vizsgálja, hogy a mai világban mit jelent embernek lenni. Színházának fontos eleme, hogy látványosan, de annál megfontoltabban kapcsolódik azokhoz a kérdésekhez, problémákhoz, amelyek jellemzőek korunkra.

A tör ténet

tal2-740x450A széttört tál, melyet 10-13 éves fiatalok számára írt a szerző, egy 11 éves lányról és családjáról szól, akik kemény időkben néznek szembe a társadalom hanyatlásával és az alapvető szükségletek hiányával. Az apa küzd azért, hogy a családja biztonságát megteremtse, de rajta kívűl álló okokból képtelen teljesíteni a családfő alapvető feladatát. Az anya megpróbálja összefogni a családot a lehetetlen körülmények között is. Azonban egyikük sem tudja pontosan, mi is zajlik a lakáson kívül, hogy valójában mi is történik a világban. A lány útja szívfacsaró, de alapavetően győzedelmes. Megtanulja, hogyan nézzen szembe a jelen konfliktusaival, mit tehet a túlélés érdekében. Komplex és felkavaró történet, mely a ma társadalmának értékeiről, továbbélésük esélyéről hivatott beszélni.

 

Az előadás célja

A széttört tál valójában napjaink városi tündérmeséje. Olyan színházi nevelési előadás, mely során a dombóvári fiatalok is felfedezhették és megérthették jelenük égető kérdéseit, mind az otthonra, családra és személyre ható világfolyamatokat, s mindezt a képzelet, a fikció által nyújtott biztonságban tehették, olyan védettségben, amely lehetővé tette számukra saját kérdéseik megfogalmazását, határaik feltérképezését.

Célunk a TIE előadás során, a drámapedagógia különböző módszereit alkalmazva, fórum és moderált vitahelyzeteket generálva, hatni a fiatalok demokratikus attitűdjére, társadalmi aktivitásukra, felelősségvállalásukra.

A négy dombóvári osztállyal való találkozásra 2015. december 1-én és 2-án került sor a Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. épületében.

Ott tartózkodásunk során a közel 100 gyerek és 10 pedagógus pozitív hangvétellel és konstruktív kritikai észrevétellel távozott a programról.

Célunk, hogy a második félévre leszervezett pécsi, kaposvári és budapesti osztályokkal való találkozások is hasonlóan izgalmas kimenetelűek legyen.

A Kerekasztal köszöni a lehetőséget, hogy része lehet az INTEGRART, színházinevelési programsorozatnak!

 

NCTA_tamogato_es_lebonyolito_logosor