IntegrArt a Pécsi Tudományegyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

A foglalkozások tematikája egy organikus, közvetett összefüggést mutat, nem lineárisan épülnek egymásra az alkalmak sem, de következik egyik a másikból. Mint ahogyan a természet is dolgozik. Célunk a pszichiátriai műhellyel a résztvevők elemi kapcsolódásainak, tehát a természeti elemekhez való kapcsolódásaiknak rehabilitálása: a mikro-és (makro)kultúra, az egyén- csoport- természet analógiás megfeleltetéseinek gyakorlása. Művészi koncepciónk tehát a sérült emberek látásmódjának természetessé tétele (természetesnek nyilvánítása) által a csoport (mint szimbólum) tágabb értelemben vett kollektív, közösségi természetbe, a demokráciába való jelképes reintegrálása. Alkotásaikat, produktumaikat, mint esszenciát tudjuk majd a városképbe építeni az installatív minikiállítás és egyéb objektek segítségével, amelyeket munkáik alapján, vagy azok szerepeltetésével fogunk elkészíteni.

Első foglalkozásaink gyümölcsei

Pszichiátria

A Pszichiátria honlapja