hajdubandis

 

Hajdu András levelei az integrArt utcaszínház fesztivál kapcsán

elsô pròbálkozás / premir essaie

Jò napot / bonjour

Elképzeltem, ha találunk egy címet a fesztiválnak, akkor sokkal egyszerûbb lesz megfogalmazni egy sajtòba, dossziékba, bárhova elküldendô szöveget. / J`ai imaginé si on trouve un titre pour le festival, c`est plus facile á formuler un texte pour la presse, les dossiers et n`importe où d`ailleurs.

Egy ilyen alapkoncepciò megfogalmazàsàval kézzelfoghatóbbá válik minden mindenkinek. / Formuler un concept de base facilitera beaucoup notre approchea à la matière.

Címet keresek azért is, mivel a képzelt város mint kiindulò alap nem kielégítô szàmomra. / Je cherche un titre car la ville imaginaire comme approche de base ne me satisfait pas.

Összeítam egy-két kulcsszòt, fogalmat, kérdést, hogy belelássak projektünk mélyére. /
J`ai rassemblé qq “mots de clées”, concept etc pour mieux voir le fond de notre projet.

képzelt és átélt / imaginaire et vécu
mivé tesz minket a város? / à quoi nous transforme la ville
mivé tesszük a várost? / à quoi nous transformons la ville
mit érzékelünk céltalanul sétálva? / que percevons nous en se promenant sans but
mit rejtenek az utcák és terek? que cachent les rues et les places
hogyan érkeznek a személyes benyomások/ / comment arrivent les impressions personelles
rejtekhely / cachette
kincsesláda / trésor
a lélekállapot rávetül a környezetre és fordítva / l`état d`esprit se projette sur les environnement et l`inverse
nyitott város / ville ouverte
felszabadító, felszabadulò / liberateur, qui est en train de se liberer
finom város / ville qui a du bon goût, miam-miam
közvetlen tapasztalás / directe expérimentation
közeledés, közelség / approche, proximité
szívben forgò, szòban forgò város / la ville qui tourne dans le coeur, dans la parole
a legközelebb / le plus proche
szomszédság / voisinage
a benned lakò város / la ville qui t`habite
a város ahogy van / la ville telle qu`elle est
felfedezô audemars piguet / exploratice, explorateur
a bennünk mélyen rejlô Pécs / Pécs qui se cache profondément en nous
belôlünk fakadò Pécs / Pécs qui jaillit de nous
vendéglátò ùtjáték / jeu de piste d`hôte?
idegenvezetôm vagyok / suis mon propre guide
idegenvezetés a mèlyünkbe rejlô Pécsen / guide touristique dans notre Pécs profond
felfedezô ùt a bennünk lakò városban / expédition dans la ville qui nous habite
elidegenedés, idegenvezetés / aliénation, guide
Pécs másképp / Pécs différamment
járò-kelô fesztivál / festival passant
gyalogos, ùtközben / piéton, sur la route
potyautas / passager qui paye pas
a làthatatlan pécs nyomàba eredni / à la recherche de Pécs invisible
parttalan fesztivàl / festival sans bord

.

egy ùjabb nekifutás / un nouveau élan

Éber város
– a bennünk szunnyadó Pécs jatékos felébresztése –

DSC_0195A három napos játék alatt háromszor verünk tábort a város kiválasztott negyedeiben. A tábor központi eleme óriás vándor bőröndünk. A résztvevőknek itt adunk találkákat naponta többször is, a negyed legforgalmasabb időszakainak figyelembevételével. Itt ismertetjük a játékszabályokat, innen indulunk és ide érkezünk meg. Öt, ~10 fős felfedező expedíció indul egyszerre, különböző, egymást keresztező útvonalakon, próbára téve a bátor kalandra vágyók minden érzékét, átvezetve őket a hétköznapjaikat élő járókelők  kiszámíthatatlan hullámain. Éber városunkban szeretnénk, hogy egy olyan nyitott környezet jöjjön létre, ahol se   néző-szerep se művész-szerep, se feszengés, se túlharsogás nem kerekedik a játékos, kiváncsi emberek fölé. Szeretnénk, hogy expedícióink tagjai, cselekvő részeseivé váljanak a születő helyzeteknek, közvetlenül átélve azokat.

Ville éveillée(vigilante)
-Le réveil ludique de Pécs qui dort en nous –

DSC_0233Pendant ces trois jours nous montons notre campement trois fois dans les quartiers choisis. L’élément centrale de notre campement est une géante valise mobile. On y donne plusieurs rdv au public pendant des heures de pointes du quartier. A partir de cet endroit on transmet les règles de jeux, on part delà et on y arrive. On forme 5 équipes de  ~10 personnes. Ces expédition partent en même temps dans les différentes directions en s`entrecroisant sur leur chemin de découvert et en mettant á l`épreuve les sens de perception des participants courageux  dans les vagues quotidiennes des passants. Dans notre ville éveillée on aimerait créer les meilleures conditions pour un environnement ouvert où ni rôle de spectateur, ni rôle d`artiste, ni gêne, ni criardisme ne parasitent pas l`homme ludique et curieux qui a tendence de dormir en nous. On aimerait que les membres de ces expéditions deviennent actifs en habitant directement les situations naissantes.

.

Választások Éberzóniában

Az emberi természet védelmi területe = éber zóna. Természetünket ugyanùgy elhanyagoljuk, szennyezzük, kizsigereljük azaz nem becsüljük, mint környezetünket. Az éberség jelzi a figyelemnek ha kezdünk kisodródni. A szellem rugalmasságán, az éberségen dolgozunk akkor is mikor meditálunk. Figyelmet szentelni magunkra, egymásra, környezetünkre = éber zóna. Performanszainkkal felhívjuk, dingdong, magunk és a tisztelt járókelôk figyelmét arra, hogy milyen gazdagok vagyunk, mi mindent fedezhetünk fel orrunkkal, szánkkal, fülünkkel…

Mikor rácsapok kalapáccsal az ujjamra, az arra figyelmeztet, hogy máshol jártam. Az érzékszervek kapuin át vagyunk jelen a világban, zárt kapuk mellett elmegy az élet. Az éber zónában a figyelmes jelenlétet kutatjuk és ünnepeljük képekkel, ízekkel, szagokkal, érintésekkel, mozgással, versekkel, zenével… szívbôl fakadóval, magunkat is meglepôvel. Alkotó jelenlétünk nyitott együttlétté válik benne, ahova bárki bármikor beilleszkedhet és ki is szállhat belôle.

Az éber zóna állandóan változó, megragadhatatlan, törékeny, senkihez nem tartozó, mindenkinek más arcát mutató, önszervezôdô, múlandó jelenség világ.

Hogyan tudunk eljutni egy ilyen nagyon személyes , bár mindenkit zsigerbôl érintô szférából egy közösségi szférába. A napi politika dzsungelének alapja a hatalom megszerzése és megtartása. A mi zónánk alapja az értékes emberi természet. Ahhoz, hogy konzerváljuk, hogy bebetonozzuk magunkat az örökkévalóságba, a legjobb társadalom szervezô forma a diktatúra. Minden amit ilyen törekvések vezetnek ellentmond a nyitott éberségnek hiszen a figyelmet egy meghatározott irányba manipulálja. Ez a korrupció.

Ugyanakkor dönteni kell merre menjünk, hogyan válasszunk a nemcsak jobból és balból. Ha az ellenállás irányát válasszuk, egy manipulált irányt veszünk mert reagálunk ahelyett, hogy belevágnánk a nyitott bizonytalanba.

Javaslatom, hogy egy új irányt vegyünk. Dingdong Times-unk (esetleg megváltozott névvel) váljon az éber zóna abszurd választási kampányának fórumává, ahol tesztelhetjük ki milyen irányt mutat választóinak. A kampányban jó lenne megôrizni de legalább is próbára tenni az eddig megértetteket ( érzékszervek, emberi természet meg minden olyat, ami eddig mondott valamit Nektek). Azért abszurd, mert ezt a választási kampányt befejezhetetlennek, azaz szüntelenül, önmagát megújítani képesnek képzelem. Te vagy a pártod, koponyád a parlament kupolája. Csábítsd el választóidat azzal ami a legszemélyesebb, legbelülrôl jövô hangod. Kakofónia, harmónia Éberzónia.

plakát slide